Comenius

Otthoni munkavégzés

Az otthoni munkavégzés céljai, feladatai, az előírható írásbeli, szóbeli feladatok rendje, lehetőségei

A szaktanár az otthoni felkészüléshez olyan szóbeli és írásbeli feladatokat adhat, amelyek a tanórán vett ismeretek elsajátítását, elmélyítését, begyakorlását és a képesség fejlesztését szolgálják. A feladatok mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a tanuló több tantárgyból is kaphat otthoni feladatot.

A tanórán kívüli munkának a legáltalánosabb formája a házi feladat, amely a tanulók önálló feladatvégzése, egyben a tanítási órák közötti tevékenységen alapuló oktatási módszer.
Speciális pedagógiai tevékenységnek tekinthetjük, hiszen az adott tantárgyak egymást követő órái közötti kapcsolat biztosítása az egyik feladata. Jellegénél fogva tehát olyan tennivaló, amelyet – esetünkben – otthon, iskolaotthonban vagy tanulószobán végeznek a tanulók.
Az új ismeretek közvetítése, elsődleges rögzítése és alkalmazása természetesen az órán történik – de a megszilárdítás, emlékezetbe vésés és gyakorlás otthoni feladat is lehet.
A házi feladat – akár szóbeli tanulás, akár írásbeli, rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás – akkor szolgálja célszerűen az oktatási folyamatban rá váró didaktikai feladatokat, ha az egyéni feladatmegoldásra sajátosan alkalmas tevékenységekkel egészíti ki a tanítási órán végzett munkát.

1. Házi feladat

Legyen:

 • átgondolt, a tananyagba, tanmenetbe illeszkedő
  sikeresen megoldható
  mindig, minden esetben elkészíthető
  az órai munkához kapcsolódó
  új vagy egyénileg elsajátítandó ismeretektől mentes
  a tanulók képességeihez igazodó
  tanulócsoportonként vagy akár egyénenként is differenciált
  rendszeres
  rövid idő alatt elkészíthető
  számon kérhető és számonkért, ellenőrzött
  pótolható
  nyomon követhető

  Minősítése:

Nem kaphat a tanuló elmarasztaló érdemjegyet a megoldatlan házi feladatért.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve rögzítettük iskolánk állásfoglalását a házi feladatokkal kapcsolatban:

Alsó tagozaton:
A gyermek házi feladatát minden esetben az iskolaotthonban, esetlegesen tanári segítséggel készíti el. Hét végére házi feladat nem adható.

Felső tagozaton:
Tanulóink házi feladatukat tanulószobán vagy otthon készítik el. Ezen szakaszban házi feladat már adható hétvégére.

Gimnáziumban, szakközépiskolában:
7-10. évfolyamon a szülő kérésére és a pedagógus javaslatára tanulószoba szervezhető. Ebben az esetben a házi feladatot diákjaink a tanulószobán készítik el, míg azok, akik ezen szolgáltatást nem veszik igénybe, otthon végzik el feladatukat.
A 11-12, 13. évfolyamot végző diákjaink házi feladatukat otthon készítik el.

 2. Otthoni munkavégzés

Az otthoni munkavégzés alapja és forrásai az alábbiak lehetnek:
tankönyv, órai magyarázat, vázlat, internet, szakirodalom, folyóirat, könyvtár, TV-rádióadás, színház, mozi, hangverseny, kiállítás.

Jellege:

szóbeli

  • A tananyag megtanulása, memoriterek, definíciók, kiselőadás, gyűjtőmunka. A szóbeli felkészítés óráról-órára történik, a kiselőadások témakörökhöz, témák bevezetéséhez, feldolgozásához, zárásához kapcsolódnak
 • írásbeli.
  • A reál- és idegen nyelvi tárgyakra jellemző, a humán tárgyaknál heti gyakorisággal alkalmazzuk. Közvetett célja az igényes és esztétikus íráskép rögzítése. Ellenőrzése lehet osztály szintű vagy szúrópróbaszerű.

Minősítése:
Az írásbeli házi dolgozatot minden esetben értékelni kell, mely lehet szóbeli dicséret, osztályzat, szorgalmi jegy, szóbeli értékelés, írásos értékelés, írásos dicséret.

 

ÉTKEZÉS

MENÜ

2023. szeptember 4-30.

Rendelés módja: péntekenként az osztáytanítóval ebédidőben vagy 13:00-16:00 között az Óvoda utcai portán, vagy online péntek 16:00 óráig.
A menza befizetése a kiküldött számla alapján történik.

Hiányzás, betegség esetén a szülő 8:30-ig tudja lemondani az Óvoda utcai portán (22/312-166 telefonszámon) a napi vagy a távolléttel érintett időszakra szóló étkezést, étkezéseket.

Eseménynaptár

< 2024 Július >

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Pályázat

A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola a TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0165 pályázaton 9.400.000 Ft-ot támogatási összeget nyert az "Egészségtudatos diákokért- a székesfehérvári Comeniusban" program megvalósítására.

Erasmus+

A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola az Erasmus+, Rövid futamidejű mobilitási projektek a köznevelési szektorban (KA122-SCH) pályázatán 1735 Euro támogatási összeget nyert az Az óvodai körhinta – Óvodáskorú gyermekek angol nyelvű oktatása projektmegvalósítására.

Fel